Kvällsshopping på Limhamn 7 april

Inspireras av vårens nyheter & ta del av kvällens exklusiva erbjudande
skidki22
Butikerna och näringsidkarna har förlängda öppettider till minst kl 20.00 denna kvällsshoppings torsdag den 7 april.
Kom och njut av Limhamns unika butiker med personlig service.

Passa på att äta något gott på någon av Limhamns restauranger.

Annetorpsvägen

Annetorpsvägen
Det röda visar avstängningarna, som även byter sida under arbetstiden. Pilarna visar körriktning under hela avstängningstiden.

Arbetet med att göra Annetorpsvägen smalare startar under vecka 11. Arbetet pågår fram till mitten av sommaren. När ombyggnaden pågår är Annetorpsvägen enkelriktad österut medan trafik mot Limhamn leds om på andra gator.

Under arbetstiden enkelriktas Annetorpsvägen österut. Omledning sker vid cirkulationsplatsen vid Lorensborgsgatan och Elinelundsvägen. Under ombyggnaden stängs även Limhamnsgårdens allé, mellan Krossverksgatan och Annetorpsvägen, av eftersom entreprenören VBA ska använda gatan som arbetsområde. Gång- och cykeltrafik ska kunna passera.

Planerad byggstart är i mitten av mars. Arbetet beräknas pågå fram till juli 2016.
Varför?

Tekniska nämnden har beslutat att Annetorpsvägen ska smalnas av eftersom utbyggnaden i närområdet pågår för fullt och vi vill förverkliga hastigheterna till 40 km/h, vilket ökar trafiksäkerheten. I området norr om Kalkbrottet pågår utbyggnaden av bostäder och öster om Kalkbrottet byggs området Elinegård. Med ombyggnaden ska trafikmiljön för oskyddade trafikanter bli bättre och det ska bli lättare att komma ut på Annetorpsvägen från anslutande gator.
Omledning av trafik till Limhamn

Redan vid cirkulationsplatsen vid Inre Ringvägen, men även vid Elinelundsvägen, leds bilar om mot Limhamn via Rudbecksgatan. En annan väg runt arbetet, om du t ex ska till Sibbarp, kan vara via Gottorpsvägen och Bunkeflostrand.
När allt är klart

När ombygnaden är klar öppnar åter Annetorpsvägen för dubbelriktad trafik. På södra sidan finns då även ett nytt promenadstråk som binder samman alla utbyggnadsområden på södra sidan av Annetorpsvägen samt säkrade passager över Annetorpsvägen för de oskyddade trafikanterna.

Informationsblad till boende i närområdet

Möt oss på Expo Limhamn 12-13 mars (MKB)

Den 12-13 mars kl 10-15 finns MKB på Limhamns bostadsmässa – Expo Limhamn. Här visar vi våra pågående och planerade projekt i havsnära Limhamns läge och vid det natursköna Kalkbrottet.
Licens:Creative Commons Erkännande Dela lika

dbdab399389949af95ebafa408eebe1e-1580530712-rszww280-90

Den 12-13 mars kl 10-15 finns MKB på Limhamns bostadsmässa – Expo Limhamn. Här visar vi våra pågående och planerade projekt i havsnära Limhamns läge och vid det natursköna Kalkbrottet. I vår monter visar vi bilder, modeller och ger information om fyra nya bostadskvarter med moderna lägenheter som passar både singelhushåll, par och storfamiljer.

Bostadsmässan i Limhamn syftar till att ge en visuell och upplysande orientering i ett framtida Limhamn. Mässan är i Folkets hus på Linnégatan 61 och det är fri entré.

Läs mer här

Vad händer på Limhamn

KUL 3.0 Nytt EU projekt startar upp 1 februari 2016

EXPO Limhamn – En bomässa. Seminarium (inbjudan skickas ut separat) 10 mars. Publika dagar 12-13 mars.
Plats: Limhamns Folkets hus

PÅSKPARAD
På påskafton lördag 26 mars. Samling kl 12.00 avgång ca kl 12.15 från R F Bergs plats.

ÅRSSTÄMMA i PÅ LIMHAMN ek förening – torsdag 31 mars
Inbjudan med plats skickas ut separat till partners och medlemmar.

KVÄLLSSHOPPING PÅ LIMHAMN
VÅR – Torsdag 7 april
HÖST – torsdag 29 september

VÅRARRANGEMANG i MAJ

LOPPIS PÅ LIMHAMN
Lördag 28 maj även med Växtloppis
Lördag 27 augusti
Lördag 24 september
anmälan till deltagande:
rolf@polimhamn.se
Kostnad 100 kr/plats

ALLSÅNG VID HAVET
Premiär onsdag 29 juni. Därefter 6 juli, 13 juli, 20 juli och under Hamnfestivalen den 28 och 30 juli

HAMNFESTIVALEN PÅ LIMHAMN
torsdag 28 juli – söndag 31 juli
Fyra festfyllda dagar i Limhamns Fiskehamn, Småbåtshamnen, Längs Strandgatan, Ön och Dragörkajen

Ombyggnation av Annetorpsvägen

Ombyggnation av Annetorpsvägen
Förslagsställare : Henric Hagenborn

Detta är från sms:et vi fick igår.

Klicka på länken nedan:
Ombyggnation av Annetorpsvägen

Ombyggnationen av Annetorpsvägen får inte bli verklighet. Att göra vägen smalare, sätta upp trafikljus och/eller farthinder skulle totalt förstöra den rytm som finns på trafikflödet ut och in ur Limhamn.
Bakgrundsinfo

För några månader sedan sattes det upp tillfälliga trafikljus i samband med att det pågick vägarbete. Köerna blev mycket långa, så att det korkade igen ända ut till Lorensborgsgatans förlängning.

Att göra detta permanent vore en katastrof.

Att samtidigt göra vägen smalare hade medfört att utryckningsfordon som skall från station Hyllie och in till Limhamn inte hade kunnat komma fram, och då istället fått kryssa sig genom villakvarteren.

Istället för att låta trafiken flyta på som den gör nu, vill man bygga farthinder samt sätta upp trafikljus. Detta innebär en oerhörd ökning av broms/acceleration vilket ökar utsläppen.

I rusningstid är Annetropsvägen mycket tungt trafikerad. Så som kollektivtrafiken ser ut idag längs sträckan, är det en omöjlighet att klara av den kapacitet som hade behövts för att minska trafiktätheten så pass mycket att det inte skulle bli långa köer.

Då cykel/gångbana är frånskild från vägen spelar det inte heller någon roll för cyklister eller fotgängare, då de redan går tryggt. Det finns även plats till att göra en cykel/gångbana på motsatt sida (Victoria Park), även om jag inte tror att det skulle behövas då den cykelbana som redan finns mer än väl täcker behovet.

Hade kollektivtrafiken fungerat bättre, hade detta varit ett ickeproblem. Ännu är hålltiderna för osäkra, och medför att det ofta finns stor risk att komma sent till jobb/skola. Ett helt automatiserat system hade varit en mycket bra satsning för hela Malmö, likt Metron i Danmark.

Boende på Silvermossan

Garageportexperten_Logo350
Hej! (Garageportexperten)

Vår granne Bengt Jeppson har varit i kontakt med Garageportexperten gällande portarna på vårt område. Detta är tydligen ett garantiärende, så nu på onsdag kommer dem hit och ser vilka garageportar som kan bli aktuella att göra vid. Portarna skiftar kraftigt i färg.
Utmaningen är att vi öppnar upp garagelängorna på onsdag vid tiotiden, räcker ju att någon på resp länga är hemma och hjälper till med detta.
Denna information kommer också att läggas i lådan ikväll.
För mer information el frågor kan ni ringa Bengt på 040-137338.

Människan och entreprenören 4 november

Hittade denna information, för dem som kan och vill.

Vad har en framgångsrik restaurangägare, ett framgångsrikt projekt gemensamt med en framgångsrik fastighetsägare?
Svar: Alla är människor och entreprenörer men visioner och drömmar som gått i uppfyllelse.

Boka in den 4 november då får ni höra mer
Plats: La Vita Café, Linnégatan 42 (ovanför Willys)

PROGRAM med ca tider

07.30 Frukost
08.00 Gitte Knutson

08.15 Ghenwa Nahim
La Vita Café Egen företagare, restaurangägare känd från Det Stora Matslaget 2014, Kryddor från Rosengård kolumnist på Lokaltidningen Akhbar Skåne, Drömmarnas Hus

08.30 Christina Merker Siesjö
Yalla Trappan ett kvinnokooperativ i Rosengård. En ny sorts arbetsplats för människor som står längst från arbetsmarknaden. Från 8 medarbetare till 28 på 5 år.
Arbetsglädje, delaktighet och medbestämmande.

08.45 Olof Andersson
Fastighetsbolaget Trianon Från grönsakshandlare till fastighetsägare – Trianon äger förvaltar och utvecklar fastigheter i centrala Malmö på Limhamn och Lindängen.
Fokus just nu är en påbörjad byggnation av 140 nya lägenheter på Lindängen, samt 11 nya bostäder och bibliotek på Limhamn

09.00 Jörgen Lloyd
Restaurang Lyran Jörgen Lloyd och hans medarbetare säger att du har två val när du beställer din mat hos restaurang Lyran” antingen vegetariskt eller inte. Vad väljer du/i? De flesta råvarorna är ekologiska och närodlade.
Utsedd av Nöjesguiden 2015 till Malmös bästa krog

09.30 Tid för frågor

Bildavbrott Kabel-TV, Bredband och telefoni

Hej
Då VA-syd skall utföra ett arbete i Djupadalsparken är Telenor/Canal Digital kabel-TV tvingade att flytta sina ledningar.
Detta kommer att påverka Kabel-TV, Bredband och telefoni tjänsterna.

Den 29 oktober 2015 mellan klockan 08.00 – 17.00 kommer samtliga ovanstående tjänster att stängas ner.
Vi hoppas att ni har förståelse det som skall ske.

Med vänlig hälsning

Canal Digital / Telenor