Gem. områden

Villaföreningen Silvermossans gemensamma område består av all mark innanför yttre tomtgränslinjen åt väster, öster och norr, samt innanför planket utmed Annetorpsleden i söder. Dessutom är själva Diakongatan utanför tomtgränserna kommunal mark.  Således ingår följande områden och inventarier i vår samfällda gemensamhetsanläggning:

  • P-platserna P1, P2, P3 och P4
  • garagebyggnaderna inkl miljörum
  • belysningsstolpar
  • vattenledningar och vattenmätarna
  • gångvägar och planteringar och planteringslådor
  • sandlådor, gungställningar och bänkar
  • centralutrustning för TV och fibernät
  • informationstavlor på Diakongatan
  • div maskiner, förrådsmaterial och glödlampor mm

Gemensamt för allt är att medlemmarna är skyldiga att underhålla ovanstående anläggningar och inventarier.

Styrelsen har det yttersta ansvaret att det underhålles och sköts på rätt sätt.