Annetorpsvägen

Detta inlägg är väl mer för att kolla så att de nya prenumeranterna som lagts till, att det fungerar.
gqf_fgn0cu2-mhgjvxpdawknjzg
Gatukontoret ska bygga en gång- och cykeltunnel under Annetorpsvägen vid Djupadalsstigen. Arbetet startade i augusti 2016 och pågår under ca ett år framåt.
Malmö stad, klicka här för mer info