Stadgar och regler

Hej alla grannar !

Nu finns Pdf för nedladdning när det gäller våra stadgar och regler på området.

Under fliken stadgar och regler finns detta samlat under.