Samfälligheten Silvermossan

Hej grannar!

Våren är här och vi går mot varmare och ljusare tider. Det råder febril verksamhet i trädgårdar och på uteplatser. Hela området börjar leva upp! Ett gyllene tillfälle att träffa ”gamla” och nya grannar. Med anledning av att vi fått många nya grannar, tänkte vi skicka ut allmänna bestämmelser, stadgar och matnyttig info gällande vår samfällighet. Att bo i en samfällighet innebär både många fördelar och en del förpliktelser. Vid frågor och funderingar får ni gärna höra av er till någon i styrelsen.

Som ni vet så har färgen på nästan alla våra garageportar bleknat. Bengt Jeppsson i 9:an uppmärksammade Garageportsexperten på detta varpå de lovade att åtgärda alla dörrar som är inköpta hos Garageportsexperten. Det blir tyvärr inte samma blåa färg som valdes ursprungligen, eftersom leverantören inte kan garantera hållbarheten. Vi har valt en så snarlik färg som möjligt, men den blir lite mörkare i nyansen. Tyvärr ersätts inte de portar som är inköpta hos andra leverantörer. Vi har bett Garageportsexperten om ett bra erbjudande till alla de som inte köpt port ännu. Vi vet i nuläget inte vilket pris det blir och det är helt frivilligt att beställa. Det kommer information i brevlådan från Garageportsexperten om hur hela bytet kommer ske. Troligtvis kommer arbetet igång i slutet av maj.

På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att vi skulle stänga alla tvätthallar p.g.a. höjda miljökrav, vilket leder till högre kostnader. Vi åläggs installera oljeavskiljare i samtliga tvätthallar vilket kostar runt 100 tkr per tvätthall. Vi måste skicka in miljöprover till miljöförvaltningen 1 gång om året, tömma oljeavskiljarna med hjälp av ackrediterade spolfirmor och byta filter. Detta är kostnader som vi för tillfället inte har råd med. Tyvärr har det inte funnits en underhållsplan för tvätthallarna genom åren, vilket nu leder till att vi måste stänga alla tre. Vi tänkte nyttja hallarna enligt följande:
Tvätthallarna på P1 och P2, utmed Annetorpsvägen, nyttjas båda som samfällighetens förråd, då förrådet på P1 är fullt och behöver utökas.
Tvätthallarna på P3 och P4 skulle vi kunna nyttja som hobbyrum, respektive förvaring året runt, men detta är ännu inte beslutat.
Alla lås på tvätthallarna kommer bytas ut och ersättas med nya. Nycklar kommer finnas till utlåning hos styrelsen.

Vi har inventerat belysningen i gångarna, den belysning som sitter på våra förråd. Viss belysning är kopplad till samfällighetens el och viss är kopplad till privat el. Vi väntar på offert från leverantör där vi bett leverantören ta fram 3 olika typer av armaturer. Tanken är att vi skall byta ut alla gamla (vita) armaturer samt komplettera med ytterligare där det behövs. Om det t.ex. sitter en armatur på en vägg, och man upplever mörker i gången, kommer vi då sätta upp två eller tre armaturer istället. Alla lampor kommer vara av LED typ vilket gör att förbrukningen sjunker drastiskt. På de ställen där lamporna drivs av privat el kommer vi erbjuda fastighetsägaren armaturer och montering, förutsatt att vi kopplar oss mot fastighetsägarens el och att lamporna tänds kvällstid. Det handlar om ca 50kr/år för att driva en lampa. De fastighetsägare som satt upp egna armaturer, oavsett om det är samfällighetens eller ej, kommer vi erbjuda våra armaturer men det är inget tvång att byta. Mer info kommer.
Vi har delat ut inbjudningar till städdagen den 22 maj, och det har redan kommit in en del anmälningar. Styrelsen förutsätter att minst en representant från varje hushåll närvarar.

Glöm inte anmäla er till vårt nyhetsbrev. Detta görs hos Pontus Göransson Diakong. 12 eller hos någon i styrelsen. Önskar ni vara med i SMS gruppen, kan ni anmäla er hos Kristian.

Med detta sagt önskar styrelsen alla en trevlig vår!