Hastighetsbegränsningen på Annetorpsvägen

Föreningen har lämnat in en protest till Malmö kommuns tekniska nämnd angående att vi inte har fått någon sänkning av hastigheten utanför vårt område. Protesten är mottagen och diarieförd, samt att protesten behandlas på deras nästa möte. Vi har fortlöpande kontakt med kommunen.