Belysningen

lampBelysningen på våra garage byts ut mot nya energieffektiva LED-armaturer. Fördelarna med den nya typen av belysning är många.

Energiförbrukningen halveras från nuvarande 35W till 15W. Livslängden ökar.
Ledlamporna håller ca 50 000 timmar vilket motsvarar ca 12 år. Under denna tid behövs inte några byten av lampor göras. Vi får då alltså ett bättre och säkrare ljus.

Vi kommer även sätta upp ny belysning vid brevlådorna. All belysning kommer att centreras över brevlådorna. I samband med bytet kommer även kabeln att dragas om så att inga kablar eller förgreningsdosor ligger utvändigt. Leif är hjälten på området som ordnar med detta.

Intressant länk ang ledlampor
Fakta om ledlampor